Program

Başlıksız Belge
PROGRAM
08:30 - 09:00 AÇILIŞ

09:00 - 09:40

Oturum 1: Dijital çağda kaliteli eğitimin sağlanması

Başkanlar: Özlem COŞKUN, Hande Sena YAKAR

Konuşmacılar : Vildan ÖZEKE, Kaan HASBİOĞLU

09:45 - 10:25

Oturum 2: Dijital çağda eğiticilerin desteklenmesi

Başkanlar: Akif Muhtar ÖZTÜRK, Sarper Hikmet TAZE

Konuşmacılar: Burcu Küçük BİÇER, Duygu YANIKTAŞ

10:25 - 10:40

KAHVE ARASI

10:40 - 11:20

Oturum 3: Hangi öğrenme metodunu seçelim? Ne zaman yüz yüze ne zaman online?

Başkanlar: Işıl İrem BUDAKOĞLU, Ahmed BOFANA

Konuşmacılar: Serdar KULA, Taha YILDIRIM

11:25 - 11:45

Oturum 4: İyi uygulama örnekleri

Başkan :  Halim SONCUL

Konuşmacılar :

Prof. Dr. Tuncay PEKER – Düşüncelerle hayallerin dansı : 2019

Prof. Dr. Selçuk TUNALI - Anatomi eğitiminde sanal gerçeklik deneyimimiz

"3D Veterinary Osteology: Interactive - Comparative" (Sadullah BAHAR, İsmail KARAOĞLA, Vural ÖZDEMİR, Alaaddin NAYMAN, Nazan KARAOĞLU, Nimet TURGUT, Sedat AYDOĞDU)

11:50 – 12:30

Oturum 5 : Dijital dünyada tıp eğitimi: fırsatlar / zorluklar

Başkanlar : Serdar KULA, Senanur GARİBAĞAOĞLU

Konuşmacılar : Erol GÜRPINAR – İhsan Yurttaş SELÇUK

12:30 – 13:30 

ÖĞLE YEMEĞİ : (Lunch Box)

13:30 - 14:15

Öğrenciler neler yapıyor?

Başkanlar: Tuncay PEKER, Mehmet Ali ERGÜN

 • "3D PRINTER İLE ÖZGÜN MODELLER OLUŞTURULMASI VE BUNLARIN AR İLE BİRLEŞTİRİLMESİ"
  - Zeynep AKDAĞCIK, Burak GÜNER

 • "MIXED REALITY İLE KARDİYAK OSKÜLTASYON UYGULAMASI"
  - Ahmed BOFANA, Taha YILDIRIM

 • Tıp Fakültesi Öğrencilerine Yönelik 3 Boyutlu Anaglif Görüntüleme Yöntemi ile Anatomi Ders Modelinin Geliştirilmesi
  - Prof. Dr. Tuncay PEKER
  - Dr. Özen AKARCA DİZAKAR
  - Dr. Duygu DAYANIR

 • Embriyoloji derslerinde öğrenmeyi kolaylaştırmak - daha kalıcı hale getirmek için 3 boyutlu maket ve animasyonların oluşturulması ve eğitimin yeni 3D teknolojilerle desteklenmesi - 3 boyutlu özgün embriyolojik maketlerin hazırlanması
  - Prof. Dr. Tuncay PEKER
  - Dr. Duygu DAYANIR
  - Dr. Özen AKARCA DİZAKAR

14:20 – 15:10

Sektörden örnekler

Başkanlar: Cengiz KARAKAYA, Tuğba TUNÇ

 • Mixtreality - Serap Torun

 • Dijital Dünyada Medical 3D Printing ve Tıp Eğitiminde Kullanımları - Osman Tunç

15:30 - 17:00

LABORATUVAR UYGULAMASI (Sınırlı sayıda katılımcı için)

Prof. Dr. Tuncay PEKER moderatörlüğünde 3D modelleme ve baskı uygulaması
(Bu uygulama 8 kişilik katılımla sınırlıdır)