Önemli Tarihler

Başlıksız Belge
ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi: 20 Nisan 2019
Erken Kayıt Ücreti İçin Son Tarih: 20 Nisan 2019

YER : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Toplantı salonu (6. Kat)