Düzenleme Kurulu

Başlıksız Belge
Düzenleme Kurulu
Başkan: Prof. Dr. Serdar KULA
Sekreter: Prof. Işıl İrem BUDAKOĞLU
Prof. Dr. Halim SONCUL
Prof. Dr. Tuncay Veysel PEKER
Prof. Dr. Tuğba TUNÇ
Prof. Dr. M. Ali ERGÜN
Prof. Dr. Akif Muhtar ÖZTÜRK
Doç. Dr. Cengiz KARAKAYA
Dr. Öğr. Üyesi. Burcu Küçük BİÇER
Öğr. Gör. Dr. Özlem COŞKUN
İhsan Selçuk YURTTAŞ
Ahmet BOFANA
Taha YILDIRIM