Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar

Destekleyen Kurum / Kuruluşlar
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dijital Tıp Eğitimi Uygulamaları Kurulu
GÜTBAT - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörobilim, Genetik Ve Medikal Teknoloji Topluluğu