Bildiri Gönderme


Sempozyumumuzda sunmak istediğiniz kendi geliştirdiğiniz Dijital tıp eğitimi uygulamalarınıza dair sunum özetlerinizi serdarkula@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Bildirilerinizi buraya tıklayarak gönderebilirsiniz.